Politica de confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al societății Imago Media S.R.L.. (denumită în continuare Wowweb administratorul site-ului https://onepack.ro (denumit în continuare Site), așadar vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Principiile care guvernează activitatea noastră când prelucrăm date cu caracter personal:

 • Principiul legalității, echității şi transparenţei- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.
 • Principiul limitării scopului- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri.
 • Principiul reducerii la minimum a datelor- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
 • Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
 • Principiul limitării stocării datelor înseamnă că datele trebuie păstrate doar atâta timp cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată.
 • Principiul integrității și confidențialității înseamnă că prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?

Compania română Imago Media S.R.L.. este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Datele companiei:

Denumire firma: Imago Media S.R.L.
CIF: RO13800374
Site web: imagomedia.ro
Sediu: Săldăbagiu de Munte, Str. Caprioarei nr. 6, jud. Bihor
Mobil: 0720462461
E-mail: office@imagomedia.ro

Care este scopul pentru care prelucrăm date dvs. cu caracter personal?

Imago Media S.R.L.. colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de Site: pentru confirmarea primirii mesajelor vizitatorilor, pentru răspunderea la întrebările vizitatorilor, pentru realizarea contactului între persoana vizată și administratorul Site-ului, etc.
 • Reclamă, marketing și publicitate: anunțarea promoțiilor în curs și trimiterea de buletine informative (newsletter) către clienți.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Prin date personale se denumesc informațiile unice individuale privind o persoana fizică identificată sau identificabilă referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal (CNP), IP sau numar de telefon, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pe site-ul nostru există un formular de contact, destinat vizitatorilor care au întrebări legate de serviciile/ produsele noastre și/ sau care doresc să beneficieze de serviciile/produsele noastre personalizate. Pentru a putea formula un răspuns la aceste întrebări, nelămuriri sau solicitări de informații colectăm următoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, denumirea companiei pentru care solicită informații.

În funcție de interacțiunile pe care le aveți cu site-ul nostru, datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele:

 • Nume și prenume – pentru identificare;
 • Numele companiei – pentru identificare;
 • Adresa de e-mail – pentru comunicare;
 • Număr de telefon – pentru comunicare;
 • Mesaj – Câmp în care puteți expune problema sau întrebarea dvs.

Datele cu caracter personal solicitate în momentul transmiterii mesajului sunt folosite doar pentru a putea lua legătura cu dvs. și a răspunde cererii dvs.

Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Pe Site putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

În situația în care solicitați informații, sau completați formularul de contact pe Site ne acordați consimțământul pentru prelucrarea datelor personale specificate în prezentul document. Astfel, baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este articolul 6 alineatul (1) lit. (a) GDPR: ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”.

Unde vă stocăm și cât timp păstrăm datele?

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt prelucrate și stocate în mediul online, în serverele pe teritoriul României, dar pot fi transferate și prelucrate într-o țară din Spațiul Economic European/ SEE. Orice transfer de acest fel al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.

Datele personale sunt stocate pe serverele ROMARG. Vă informăm, că am verificat în prealabil, ca entitatea amintită respectă prevederile GDPR. Mai multe informații despre modul în care ROMAG prelucrează/ stochează datele personale vă rugăm să accesați linkul: https://www.romarg.ro/politica-de-confidentialitate.html

Imago Media S.R.L.. prelucrează datele personale până la revocarea consimțământului, sau până când nu solicitați ștergerea acestora, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele?

Datele dvs. sunt colectate și prelucrate doar în cadrul societății noastre și nu vor fi comunicate altor terți fără acordul explicit al dvs. cu excepția cazurilor prevăzute de legile în vigoare. Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dvs. în scopuri de marketing.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal?

Compania noastră asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor europene, pentru a- vă proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. De asemenea, luăm măsuri pentru a ne asigura că folosim datele dvs. personale exact așa cum este descris în prezenta Politică.

Cu toate acestea, niciun site bazat pe internet nu poate fi 100% sigur și nu putem fi trași la răspundere pentru accesul neautorizat sau neintenționat, pe care nu îl putem controla. Pagina noastră poate conține legături către alte site-uri. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate, conținutul sau măsurile de securitate utilizate de alte site-uri web, care nu sunt reglementate de această Politică de confidențialitate. Vă sfătuim să citiți întotdeauna cu atenție politicile de confidențialitate de pe aceste site-uri web.

În cazul în care aveți suspiciunea că a fost încălcată confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați imediat prin e-mail la adresa: office@onepack.ro

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. Imago Media S.R.L.. vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător. Conform prevederilor legale în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare;
 • Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.
 • Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori societatea noastră vă prelucrează datele cu caracter personal aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dvs. într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către dvs. sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
 • Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți o modificare, va trebui să ne contactați la adresa de e-mail office@onepack.ro
 • Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim;
 • Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca Imago Media S.R.L.. să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor: Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare.
 • Dreptul de a depune plângere: În cazul în care veți considera că nu am reușit să vă soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, puteți depune o petiție la instituțiile competente.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

În cazul în care societatea noastră primește o cerere de la dvs. în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

Prin acceptarea prezentului document, datele dvs. personale vor fi prelucrate de Imago Media S.R.L.. conform prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Vă mulțumim!